Projects

โครงการ Halal Smart Farm 

23 มิถุนายน 2566
By : Mr. admin admin

โครงการ Halal Smart Farm ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ เชียงใหม่ ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยี Innergy Lab ได้พัฒนาโซลูชั่นอุปกรณ์สำหรับ HALAL SMART FARM ระบบเซนเซอร์ กล่องควบคุมบริหารจัดการฟาร์มโดยพัฒนาอุปกรณ์และสำรวจพื้นที่เพื่อทำต้นแบบศูนย์การเรียนรู้สำหรับการปลูกพืชสมุนไพร

ชุดการเรียนรู้ดังกล่าวประกอบด้วย

1. ระบบ Water Irrigation & Sensor: สำหรับแสดงการทำงานของระบบน้ำและเซนเซอร์ในฟาร์ม เช่น การทำระบบพ่นหมอก​ การจ่ายน้ำ​ การวัดอุณหภูมิน้ำ​ การตรวจวัด EC ในน้ำ​ การตรวจวัด PH ในน้ำ​ การตรวจวัดระดับน้ำ

2. ระบบ Hydroponics: สำหรับแสดงการทำงานของระบบ hydroponics เช่น การจ่ายน้ำ​ การวัดอุณหภูมิน้ำ​ การตรวจวัด EC ในน้ำ​ การตรวจวัด PH ในน้ำ​ การตรวจวัดระดับน้ำ

3. ระบบ Controller: สำหรับแสดงการทำงานของการควบคุมระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ ​ควบคุมการสั่งงานระบบน้ำทั้งปั้มน้ำ และปั้มพ่นหมอก

4. ระบบ Network: สำหรับแสดงการทำงานของระบบเน็ตเวิร์ค เช่น การทำงานระบบกล้อง CCTV ระบบสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการฟาร์ม

5. ระบบ Power system: สำหรับแสดงการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในฟาร์ม เช่นควบคุมกระแสไฟฟ้า​

ขณะนี้ทางศูนย์ฯ ได้มีการลงพื้นที่สำรวจ และพัฒนาอุปกรณ์ เตรียมพร้อมสำหรับจัดส่งรายการอุปกรณ์ในแต่ละชุด และตัวอย่างรูปแบบตู้ชุดการเรียนรู้ ให้กับเกษตรกรติดตั้งอุปกรณ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

ทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรก้าวสู่ Smart Farm ให้เกษรตรกรได้เข้าถึงนวัตกรรม และเทคโนโลยี เป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรสมัยใหม่ และสังคม

Last updated by
Mr. admin admin
29 กุมภาพันธ์ 2567

Video

Documents & Files

Viewer
461

Share