Enabling a world powered by sustainable agriculture and renewable energy 
through breakthrough technology since 2017.

Services & Solutions

Event organizer

Events orgainizing is a main activity for an organization yet it takes time and cost to organize. Innergy lab will responsible for this part of your works with a better management to serve you.

 •  
 •  

News

Events and News.

14 ตุลาคม 2566

บริษัทอินเนอร์จีแล็บ ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงสีข้าว APSARA RICE (CAMBODIA) CO.,LTD. ในราชอาณาจักรกัมพูชา

บริษัทอินเนอร์จีแล็บ ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ "Development and Demonstration of Key Technologies for Industrial Production Safety Prevention and Control in Lancang-Mekong Region" มีความยินดีที่ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงสีข้าว APSARA RICE (CAMBODIA) CO.,LTD. ในราชอาณาจักรกัมพูชา โรงสีข้าวที่เป็นที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงสีข้าวนี้มีกำลังการผลิตข้าวสารสูงถึง 1,000 ตันต่อวัน และมีระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อให้ได้ข้าวสารที่มีคุณภาพดีที่สุด บริษัทอินเนอร์จีแล็บได้ศึกษากระบวนการผลิตข้าวสารทุกขั้นตอน และได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับโรงสีข้าว APSARA RICE เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลกำไร เราหวังว่าการบริการของเราจะเป็นประโยชน์และเสริมสร้างให้โรงสีข้าว APSARA RICE ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ และทางบริษัทอินเนอร์จีแล็บยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนทางเทคโนโลยีในภูมิภาค Lancang-Mekong Region

14 ตุลาคม 2566

เปิดตัวร้านค้าออนไลน์ “Inntech Official” แหล่ง shoping ออนไลน์แห่งใหม่ ที่รวมเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แบรนด์อินเนอร์จีแล็บ

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในวงการเทคโนโลยี และความใส่ใจในคุณภาพสินค้า ทางเรามุ่งเน้นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงให้แก่ลูกค้าของเราทุกท่าน เยี่ยมชมร้านค้าของเรา: Lazada: เยี่ยมชมร้านค้าบน https://www.lazada.co.th/shop/inntechofficial/ Shopee: เยี่ยมชมร้านค้าบน Shopee https://shopee.co.th/shop/1074201323 เรามุ่งเน้นการบริการที่ดีที่สุดและการสนับสนุนลูกค้าอย่างเต็มที่ เรามีทีมงานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและแนะนำให้คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

6 ตุลาคม 2566

เยี่ยมชมโรงสีข้าวที่ลาว! เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในโรงงานที่โรงสีข้าวสุทัด เวียงจันทน์​สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว #โรงสีข้าว #เทคโนโลยี #ความปลอดภัย #ลาว

ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566, ทางบริษัทฯ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงสีที่เป็นอันดับ 1 ในเมืองหลวงเวียงจันทน์เพื่อศึกษาข้อมูลความต้องการ และเทคโนโลยีในโรงสี

 •  
 •  

My Clients

A List of People I've Worked With.

Projects

Other project.
โครงการ Halal Smart Farm

โครงการ Halal Smart Farm ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ เชียงใหม่ ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยี Innergy Lab ได้พัฒนาโซลูชั่นอุปกรณ์สำหรับ HALAL SMART FARM ระบบเซนเซอร์ กล่องควบคุมบริหารจัดการฟาร์มโดยพัฒนาอุปกรณ์และสำรวจพื้นที่เพื่อทำต้นแบบศูนย์การเรียนรู้สำหรับการปลูกพืชสมุนไพร ชุดการเรียนรู้ดังกล่าวประกอบด้วย 1. ระบบ Water Irrigation & Sensor: สำหรับแสดงการทำงานของระบบน้ำและเซนเซอร์ในฟาร์ม เช่น การทำระบบพ่นหมอก​ การจ่ายน้ำ​ การวัดอุณหภูมิน้ำ​ การตรวจวัด EC ในน้ำ​ การตรวจวัด PH ในน้ำ​ การตรวจวัดระดับน้ำ 2. ระบบ Hydroponics: สำหรับแสดงการทำงานของระบบ hydroponics เช่น การจ่ายน้ำ​ การวัดอุณหภูมิน้ำ​ การตรวจวัด EC ในน้ำ​ การตรวจวัด PH ในน้ำ​ การตรวจวัดระดับน้ำ 3. ระบบ Controller: สำหรับแสดงการทำงานของการควบคุมระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ ​ควบคุมการสั่งงานระบบน้ำทั้งปั้มน้ำ และปั้มพ่นหมอก 4. ระบบ Network: สำหรับแสดงการทำงานของระบบเน็ตเวิร์ค เช่น การทำงานระบบกล้อง CCTV ระบบสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการฟาร์ม 5. ระบบ Power system: สำหรับแสดงการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในฟาร์ม เช่นควบคุมกระแสไฟฟ้า​ ขณะนี้ทางศูนย์ฯ ได้มีการลงพื้นที่สำรวจ และพัฒนาอุปกรณ์ เตรียมพร้อมสำหรับจัดส่งรายการอุปกรณ์ในแต่ละชุด และตัวอย่างรูปแบบตู้ชุดการเรียนรู้ ให้กับเกษตรกรติดตั้งอุปกรณ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรก้าวสู่ Smart Farm ให้เกษรตรกรได้เข้าถึงนวัตกรรม และเทคโนโลยี เป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรสมัยใหม่ และสังคม

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Smart Craft)

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรนักพัฒนาหัตถกรรมอัฉริยะ (Smart Craft) ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet of things) จัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการดีไซน์ร่วมกับการออกแบบ Function โดยผลิตภัณฑ์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน IoT รูปแบต่างๆผสมผสานเข้ากับงานหัตถกรรม Craft เพื่อนำไปสุ่การผลิตระดับอุสาหกรรมและต่อยอดสู่การยกระดับเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการ รู้จักอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สามารถอ่านค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ สามารถคำนวณกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า สามารถติดตั้งอุปกรณ์ IoT และเชื่อมต่อกับระบบ Network รูปแบบต่างได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการ โต๊ะวาง TV Studio On Top อัจฉริยะ ตู้หัวเตียงเซนเซอร์อัจฉริยะ Motion Safety นวัตกรรมโคมไฟ 6 เหลี่ยม Light and Sound โคมไฟสําหรับประดับตกแต่งภาย Temperature Lamp แบบอัจฉะริยะ

ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดลำปาง

การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศและความชื้นในดินในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สถานที่ติดตั้งจุดที่2คุณเตี่ยม หมั้นขันหมู่ 4 บ้านแม่สุขใน ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อุปกรณ์ที่ติดตั้ง เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Station) ชุดตรวจวัดความชื้นในดิน (Soil Sensor)

 •  
 •      

MEET THE TEAM

Get to Know Us.
 •  
 •  
Sending message... 0%

Contact

 • Address

  Innergy lab Co.,Ltd. 58/4 Village No. 7 Somphot 700 Pi Rd. Padad, Mueang, Chaing Mai 50100